Rotaract Heist-op-den-Berg

Voorstelling RAC Heist-op-den-Berg

Rotaract is een vereniging die streeft naar het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Enerzijds betekent dit het ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland. Anderzijds wijst dit op de mogelijkheden die Rotaract biedt om de professionele en leiderschapskwaliteiten van de leden te ontwikkelen. Wereldwijd heeft Rotaract meer dan 10 900 clubs in 184 landen met ongeveer 250.792 leden!

Rotaract Heist-op-den-Berg is ontstaan in 1994 onder het peterschap van de Rotaryclubs van Heist-opden-Berg en Aarschot. De samenwerking tussen Rotary en Rotaract heeft ervoor gezorgd dat wij als club door de jaren heen zijn kunnen groeien. Samen organiseren wij verschillende evenementen om geld in te zamelen dat wij integraal investeren in onze sociale projecten.

Wij zijn een dynamische groep jonge, ondernemende personen tussen 18 en 35 jaar. Jaarlijks trachten wij ons ledenbestand uit te breiden, om zo het voortbestaan van onze club te verzekeren.

Sociaal engagement

Door de organisatie van verschillende activiteiten proberen wij middelen in te zamelen ter ondersteuning van onze sociale projecten.

Onze sociale projecten bestaan uit enkele organisaties die wij jaarlijks steunen. Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar nieuwe bijkomende projecten die wij kunnen ondersteunen.

Rotaract Heist-op-den-Berg kiest er in de eerste plaats voor om sociale projecten te steunen die in en rond Heist-op-den-Berg werkzaam zijn en zich richten op jongeren. Speciale aandacht wordt altijd besteed aan de kwetsbaren van de bevolking.

Ontwikkeling van personen

Rotaract is een ideaal platform voor jongeren om zich maatschappelijk te engageren. Daarnaast leer je samenwerken met andere personen en bevolkingsgroepen, hetgeen bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Binnen Rotaract wordt er van ieder lid verwacht om zelf initiatief te nemen en een steentje bij te dragen aan de goede werking van de organisatie. Dit brengt voor ieder lid bepaalde uitdagingen met zich mee, waardoor er volledige inzet vereist is.

Deze goede samenwerking creëert een hechte groep waardoor er al veel goede vriendschappen zijn ontstaan. Dit is positief voor de werking van onze club.